Qui som?

Wapacha, Centres de Ball a Reus

Els centres de ball Wapacha de Reus són espais destinats a l’ensenyament de diferents estils de ball que nutreixen a la persona tant físic com mentalment i que col·laboren així mateix a la seva relació social.

És per això que en els centres de ball trobem cursos pels dos sexes, per qualsevol franja d’edat i per qualsevol individu amb més o menys capacitats.

El ball, a més de ser divertit, és una potent eina per mantenir-se en forma, que ajuda a mitigar l’estrès, i que té diferents efectes positius en l’individu:

A) Efectes Físics:

• Sistema Cardiovascular i Respiratori:

 Ballar, com tota activitat física, augmenta el rendiment d’aquests sistemes, millorant l’aportació d’oxigen i nutrients als teixits.
 Regula la pressió arterial.

• Sistema Endocrí:

 Evita el sedentarisme, prevenint el sobreprès i, en grau superior, l’obesitat. (260-365 calories/hora).
 Afavoreix la mobilització dels greixos.
 Augmenta el drenatge de líquids i l’eliminació de toxines a través de la sudoració.
 Reducció dels nivells de colesterol en sang.

• Aparell Múscul esquelètic:

 Millora de la presència física, mitjançant el treball de la correcció postural i de l’alineació corporal.
 Resulten enfortits els grups musculars i augmenta l’elasticitat de lligaments i tendons. Com a conseqüència es veu incrementada la flexibilitat, la força i la resistència.
 S’estimula el recanvi ossi, amb un efecte preventiu davant els dolors articulessis i l’osteoporosi. Augmenta la qualitat de vida.

• Habilitats motrius:

 Desplaçaments, girs, salts, equilibri, agilitat, coordinació dels moviments, millora dels reflexos

 

B) Efectes Psicològics

Habilitats comunicatives: millora en el llenguatge verbal i no verbal

Habilitats cognitives:

i. Pensament causal
ii. Pensament alternatiu
iii. Pensament conseqüencial
iv. Pensament de perspectiva o empatia
v. Pensament mitjà-fi

 Genera un procés d’acte coneixement que porta a un augment de l’autoestima i a la comprensió, acceptació i valoració del propi així com del propi èsser.
Incrementa la confiança en un mateix i la claredat de pensament.
 Fomenta la creativitat i l’expressió de la personalitat de cada individu.
 Col·labora en l’adquisició de disciplina i autocontrol.
 Desenvolupa la sensibilitat, l’expressió corporal, la coordinació, la memòria visual, l’oïda musical i el sentit del ritme.
 Amb el simbolisme del moviment del cos podem expressar emocions, afectes i sentiments.
 Estimula la memòria, la concentració i la capacitat de resposta física a estímuls i ordres cerebrals.
 Canalitza l’adrenalina i permet alliberar tensions.
 L’alliberament de endorfinas produeix una sensació de plaure i benestar.
 Podem aconseguir un estat de relaxació que ens permetrà desinhibir-nos.
 Enforteix la psique de l’individu, obtenint uns efectes moderats, però positius sobre els estats depressius, d’ansietat i d’estrès.
 Ajuda a combatre l’insomni.

 

C) Efectes Soci educatius: millora de les habilitats socials

 Es treballa l’empatia, la inclusió, la relació, l’assertivitat, afrontar l’hostilitat i el descoratjament, resolució de situacions conflictives, el treball en equip, la millora de l’acte concepte i de l’autoestima

 Permet vèncer la timidesa així com altres problemes de socialització

 Es duu a terme en un context de relacions socials, fet que ajuda a combatre la solitud i evitar la tendència a l’aïllament voluntari

 Possibilitat de compartir una mateixa afició amb altres persones

 Exposició a noves experiències

 Coneixement del sexe contrari i millora de les relacions

 Desenvolupament de la cultura musical

 Utilitat com a instrument pedagògic en el desenvolupament de  determinades aptituds (expressió corporal, oïda musical…)

 

 

 Millora de la coordinació motriu

 

 Increment de l’agilitat i elasticitat

 

 Millora de la capacitat d’aprenentatge

 

 Elevació de l’autoestima

 

 Facilitar les relacions personals

 

 Potenciar la inclusió social

 

 I per als voluntaris:
    Reforçar l’empatia cap a les persones discapacitades
    mitjançant la convivència